سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه ایزدی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات،ایران، رشت، دانشگاه گیلان
رضا ابراهیمی آتانی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، ایران، رشت، دانشگاه گیلان
منصور روستازاده – کارشناس واحد IT شرکت فولادمبارکه اصفهان
فرهاد انوری – مدیرتوسعه و تحقیق شرکت فولادمبارکه اصفهان

چکیده:

مطلوبترین ساختار مدیریتی، مدیریتی است که بتواند پیش از بحران و در هنگامه ی بحران، بهترین راهکارها را جهت کاهش خسارات وافزایش ایمنی فراهم نماید. امروزه فناوری اطلاعات ، پیکره ی همه ی صنایع و ارگانها را در برگرفته است. آنچه مسلم است در برخورد با بحران در این سیستم ها رعایت دقیق الزامات امنیتی و دستورالعمل های استاندارد بین المللی تنها رهنمون است. پیاده سازی استاندارد۶ITCPیا طرح مقابله با مخاطرات و بحرانهای فناوری اطلاعات، با تحلیل و آنالیز کامل سیستم ها، برای هر فرد با توجه به سطح دسترسی او به سیستم، نقشی را در فرآیند مقابله با حملات، حفظ، پشتیبانی و بازیابی اطلاعات حساس، سرویس ها، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی تعریف می نماید. در این مقاله، نتایج پیاده سازی استانداردITCP در سیستم های اطلاعاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه این استاندارد در پیشگیری و مقابله با بحران های فناوری اطلاعات و افزایش سطح ایمنی با آمار دقیق و تحلیل فنی ارائه گردد