سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی صادق عمل نیک – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

چکیده:

ازجمله اهداف شرکت های طراحی و مهندسی و ساخت موتورهای درونسوزاستاندارد کردن فرایند طراحی و ساخت و مونتاژ موتورهای درونسوز می باشد، که از جمله اهداف راهبردی این شرکت ها می باشد. زیرا استفاده از طراحی وساخت و تولید غیر استاندار و همچنین استفاده از مواد و فرایند های تولیدی غیر استاندارد موجب ساخت قطعات و مجموعه ها و مونتاژ غیر استاندارد موتورهای درونسوز می شود. این مسئله موجب ایجاد مسائل و مشکلات زیادیبرای شرکت های موتور سازی و خودروسازی در ایران شده است. امروزه قطعات مختلف موتور در شرکت های مختلفی تولید می شود و در یک شرکتآنها جمع آوری و مونتاژ می شود. شرکتهای طراحی و مهندسی موتور ضروریست تا قطعات را بر اساس یک استاندارد مشخص تولید نمایند، و نوع مواد اولیه استانداری را برای ساخت آن قطعه مشخص نمایند. همچنین برنامهریز فرایند ساخت ضروریست تا نوع ماشین، نوع ابزار، نوع قید و بند و ترتیب عملیات ماشینکاری و اندازه قطعه خامی را که نیاز است از طریق اقتصادی ترین روش به قطعه نهایی تبدیل شود را مشخص می کنند. همینطور ترتیب عملیات مونتاژ و تست موتورهای درونسوز را استاندارد می کنند تا تمام فرایند طراحی، برنامه ریزی ساخت و تولید و مونتاژ قطعات و تست آنها استاندارد شود. در این مقاله درباره استاندارد کردن فرایند طراحی، برنامه ریزی ساخت و تولید، مونتاژ و تست موتورهای درونسوز بحث و بررسی می شود