سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل بلندیان – کارشناس جغرافیا
غلامرضا کریم زاده – سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

استاندارد سازی نام های اماکن و معابر شهری از اه میت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. تعدد، تنوع و تراکم عوارض جغرافیایی شهرها از یک سو، و پیچیدگی های ارتباطات و سفرهای درون شهری از سوی دیگر اهمیت و حساسیت کار گردآوری نام های عوارض شهری را موجب می گردد. بی تردید، استفاده از نام های استاندارد برای اجزا و عناصر شهر، در بهبود کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در دسترسی و بهره مندی هرچه مطلوب تر آنان به خدمات و امکانات شهری، نقشی بسیار مؤثر ایفا می کند. تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۰۰۰ از شهرهای ایران با هدایت و نظارت سازمان نقشه برداری کشور ، فرصتی را فراهم ساخت تا موضوع گردآوری اطلاعات مربوط به نام های عوارض شهری مانند نام خیابان ها، محله ها، و نیز اماکن و مراکز شهری با کاربری های مختلف، مطرح شده و شرایط تحقق آن نیز مطالعه گردید. براین اساس، متخصصان سازمان نقش ه برداری کشور به منظور تهیه اطلاعات مربوط به نام های اماکن و معابر شهرهای ایران و سازمان دهی این اطلاعات در پایگاه ملی نام های جغرافیاییGNDB) شیوه نامه ای را در این زمینه تدو ین نمودند تا به عنوان راهنمای گردآوری و ثبت استاندارد نام های مربوط به عوارض شهری، مورد استفاده نهادهای مختلف به ویژه تولید کنندگان نقشه و اطلاعات مکانی قرار گیرد