سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف عباسپورگیلانده – استادیاران،گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، ،دانشگاه محقق ارد
امین فتح العلومی – کارشناس، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل، اردبیل، ای
بهمن نجفی – استادیاران،گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، ،دانشگاه محقق ارد
علیرضا شایگانی سلطانپور – مربی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

با توجه به اینکه حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشور به کشت محصولات زراعی و دو میلیون هکتار به کشت محصولات باغی اختصاص دارد نقش ماشینها و ادوات کشاورزی در بهره برداری از این اراضی اجتناب ناپذیر می باشد و عدم توجه به استانداردهای تراکتورها و ماشینهای کشاورزی باعث صدمات جبران ناپذیری به محصول و محیط زیست خواهد شد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات ابعادی و الزامات اتصال سه نقطه برای اتصال ادوات یا تجهیزات به عقب تراکتورهای چرخدار کشاورزی می باشد. این استاندارد برای اتصال سه نقطه عقب سوار در تراکتورهایکشاورزی چرخدار کاربرد دارد و چهار گروه تراکتورهای کشاورزی در محدوده توان متفاوت را شامل می گردد. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. در پی تصویب این استاندارد در دویست و چهل و ششمین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیرو محرکه، استانداردهای ملی ایران به شماره های ۲۵۵۸ سال ۱۳۶۴ با عنوان با عنوان ویژگیهای اتصال سه نقطه ای در تراکتورهای کشاورزی جهت اتصال ادوات و ماشینهای سوار شونده – بخش اول: نوع اول ، تیپ ۱ ، نوع دوم و سوم و نیز استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵۶۰ سال ۱۳۶۴ با عنوان کامل ویژگیهای اتصال سه نقطه ای در تراکتور های چرخ لاستیکی کشاورزی جهت اتصال ادوات و ماشین های سوار شونده – بخش ۳- نوع چهارم باطل و این استاندارد جایگزین آنها می گردد