مقاله استاندارد تبادل پیام پرونده الکترونیک سلامت در سازمان های منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: استاندارد تبادل پیام پرونده الکترونیک سلامت در سازمان های منتخب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردها
مقاله پرونده الکترونیک سلامت
مقاله HL7

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی محمودآبادی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: فزون خواه شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در دنیای پر از دانش و پیچیدگی روز افزون امروز نیاز به تبادل داده، اطلاعات و دانش غیر قابل انکار است. پرونده الکترونیک سلامت از فن آوری های کلیدی عرصه مراقبت بهداشتی است که با ایجاد قابلیت تعامل، سرعت ارایه خدمات را افزایش، خطاها را کاهش و کیفیت ارایه خدمات را بهبود می بخشد. برای توزیع و تبادل اطلاعات، توسعه و استفاده از استانداردهای تبادل پیام در پرونده الکترونیکی سلامت مورد نیاز می باشد. در این مقاله به شناسایی استانداردهای این سازمان ها پرداخته و نقاط ضعف و مزیت های آن ها با هم مقایسه شده اند.
روش بررسی: این بررسی یک مطالعه توصیفی- تطبیقی بود که در سال ۱۳۸۹ انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست بود که روایی آن از نظر تعدادی صاحب نظران دانشگاهی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت مورد تایید قرار گرفت. داده های مورد نیاز این پژوهش از کتاب ها، نشریات و وب سایت های سازمان های معتبر مرتبط تهیه شد. جامعه پژوهش را سازمان های (Health HL7 level seven)، (International organization for standardization) ISO، (Committee of European standards) CEN تشکیل می داد که در زمینه پرونده الکترونیک سلامت استانداردهای کامل تر و جامع تری نسبت به سایر سازمان ها ارایه می کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از جدول تطبیقی و روش های کیفی تحلیل شد.
یافته ها: در سطح جهانی چندین سازمان و موسسه در زمینه ایجاد استانداردهای مربوط به پرونده الکترونیک سلامت فعالیت می کنند که عبارت از سلامت سطح هفتم (HL7) و سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و هیات فنی کمیته اروپایی تعیین کننده استاندارد (CEN) می باشد. سازمان HL7 دارای استاندارد تبادل پیام است و هیات فنی کمیته اروپایی تعیین کننده استاندارد و دارای استاندارد تبادل با نام ۱۳۶۰۶ EN است که سازمان بین المللی استاندارد، آن را به استانداردی بین المللی تبدیل و مسوولیت روزامدی آن را بر عهده دارد.
نتیجه گیری: بیش ترین فعالیت در مورد استانداردسازی تبادلات پرونده الکترونیک سلامت در سازمان بین المللی استاندارد و سازمان سلامت سطح هفتم صورت گرفته است. استانداردهای تبادل پیام این دو سازمان برخلاف شباهت در بعضی موارد، تفاوت های منحصر به فردی با یکدیگر دارند. مقایسه این دو استاندارد در مطالعات مختلف نشان می دهد که اگر چه این دو استاندارد به شیوه هایی متفاوت در جهت تبادل پیام گام برمی دارند، ولی استاندارد تبادل پیام ۷ HL در ایجاد قابلیت تعامل متقابل به طور کافی موفق نبوده است و ناهماهنگی هایی در کلاس های مدل اصلی آن به چشم می آید. استاندارد ۱۳۶۰۶ ISO با استفاده از بعضی ویژگی های خود گام ارزشمندی در راستای تعاریف مفاهیم بالینی و ایجاد قابلیت تعامل متقابل برداشته است.