سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر رضوی –
مسعود رضایی –

چکیده:

امروزه ایمنی یکی از ارکان جدایی ناپذیر ح?رَف در صنایع گوناگون می باشد. به نوعی که با تحقیقات فراوانی که بر روی این جزء از شغل صورت گرفته دریافته ایم که ایمنی امروزه تاثیر گذار بر ابعاد دیگر شغل ها و نتایج حاصل از آن می باشد، از آن جمله می توان به کیفیت شغل، کیفیت زندگی کاری، رضایت فردی شخص از شغل، آینده شغل و دیگر موارد اشاره کرد. امروزه متاسفانه تنها به عوامل فیزیکی و ارگونومیک خطرساز در محیط کار مواجه شده و این در حالی است که ایمنی از اجزاء دیگری نیز برخوردار است که این روزها کمتر به آن توجه می شود. در این مقاله برانیم که به تشریح ایمنی و ابعاد مختلف آن پرداخته و ضمن تعریف حوادث توجه خواننده را به ابعاد گوناگون این مهم معطوف داریم تا در مقالات آتی به تشریح هر بعد از مفهوم ایمنی بپردازیم. ابتدا لازم می دانیم که به تعریف جامع از واژه ایمنی پرداخته تا پس از آن بتوانیم با دید تجزیه گرانه ارکان این بخش مهم از وظیفه شغلی را شناخته و خطرات آن را بررسی کنیم.تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژهHazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. در ایمنی صنعتی مسائلی که برای ایمن کردن محیط کار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: ۱٫ پیش گیری از حوادث ۲٫ عوامل انسانی ۳٫ طراحی و جانمایی دستگاه ها و تجهیزات ۴٫ مدیریت و راهبری ایمن ۵٫ آموزش ۶٫ بازرسی و نظارت