سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد قره باغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه مهندسی کامپیوتر
مهدی افضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه مهندسی فناوری اطلاعات
مهدی بازرگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

سیستم حمل و نقل هوشمند به بررسی درخصوص یکپارچه سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات درسیستمهای حمل و نقل و گسترش آن برای کمک به کاهش معضل ترافیک تضمین ایمنی و کارایی عملکرد سیستمهای حمل و نقل و درنهایت حفاظت از محیط می پردازد معماری سیستم می تواند یک چارچوب برای طراحی و پیاده سازی سیستمهای هوشمند حمل و نقل ا رایه دهد معماری زیرسیستمهای اصلی را شناسایی کرده وظایف هرکدام از زیرسیستم را تعریف می کند و مکانیزم تبادل داده ها بین آنها را شناسایی می کند دراین مقاله نویسندگان سعی بر آن دارند تا ضمن تشریح حجم کمی از کاربردهای فناوری اطلاعات در حمل و نقل استفاده از آن در سالهای اخیر و درجوامع پیشرفته برای کنترل ترافیک شهرهای بزرگ را مورد بررسی قرار دهد درادامه بحث مفاهیم مهمی از معماری سیستم و استانداردها پوشش داده شده و مجموعه ای از مراحل که برای معماری سیستمهای هوشمند حمل و نقل که می تواند برای ایران مورد استفاده قرار گیرد بیان شده و مورد بحث قرار خواهد گرفت.