سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین بلوری زاده –
عباس دفتری –
عباس صادقی – کمیته استانداردمواد شرکت ملی گاز آموزش فنی تخصصی

چکیده:

اصولی ترین ساده ترین و ارزانترین راه مبارزه با خوردگی و کاهش خسارت ناشی ازآن درصنایع نفت رعایت استانداردهای IPS و به ویژه استاندارهای حفاظت فنی است درمقاله حاضر که با هدف توجه دادن دست اندرکاران صنایع نفت به وجود و رعایت استانداردهای اختصاصی این صنعت و به ویژ] استانداردهای حفاظت فنی تهیه گردیده استانداردهای IPS به طورعموم و فرایند تدوین و به وجود آوردن آنها به ایجاز توضیح داده شده و استانداردهای حفاظت فنی به طور مختصر مورد بحث قرار گرفته اند و توضیحات کامل درمورد این استانداردها به متون استانداردها واگذار شده است.