سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره مختاری – دانشجوی مرکز علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد مشهد

چکیده:

خربزه L Cucumis mel از خانواده کدوئیان Cucurbitaceae و یکی از محصولات باارزش در اکثر کشورهای جهان می باشد طبق آخرین آمار نامه منتشره درسال ۸۳ سطح زیرکشت خربزه درایران ۷۹۹۹۲ هکتار و بیشترین سطح زیرکشت متعلق به استان خراسان با ۴۵۵۵۳ هکتار میب اشد که حدود ۵۷% از سطح کل کشور را شامل می شود با توجه به اهمیت اقتصادی بالای خانواده خربزه و همچنین رشد و گسترش آن درتمامی نقاط جهان کمیسیون اقتصادی سازمان ملل استانداردهایی را برای فروش و صادرات این محصول مشخص کرده است این استانداردبرای فروش و عرضه خربزه بصورت تازه طراحی گشته است این استانداردها شامل شرایط عمومی یک خربزه سالم و استاندارهای تقسیم بندی آن می باشند. مهمترین فاکتورهای مطرح شده کیفیت واندازه می باشند همچنین به اطلاعات لازم برای درجه در بسته های محصول اشاره می نماید با اعمال و استفاده از این استاندارها می توان کیفیت محصول را بهبود بخشید که با توجه به سطح زیرکشت بالای این محصول بسیار مهم به نظر می رسد