سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد محمودی – دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هی
سیدامین هادیان – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

استانداردهای حسابداری روش های عملی اجرای حسابداری مالی می باشد. به علت جهانی شدن تجارت و خدمات و افزایش سرمایه گذاری های خارجی و وام های خارجی هماهنگ سازی استاندارد های بین المللی مورد نیاز است. هماهنگ سازی استانداردها فرآیندی است که سعی در شناسایی و رفع مغایرت حسابداری مالی موجود در کشورها و جوامع مختلف دارد. هماهنگ سازی استاندارها نیاز به زمان طولانی داشته و دو عامل فرهنگ و زمان (تفاوتهای فرهنگی و زبانی) می تواند چگونگی کاربرد و تفسیر مناسب ا ستانداردها را خدشه دار نموده، بر ارزشهای حسابداری تأثیر گذاشته و در نتیجه قابلیت مقایسه صورتهای مالی کشورها شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد.