سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین آزادی فر – کارشناس سازمان مدیریت پسماند
حدیث خنده رو –

چکیده:

در سال های اخیر صنعت کمپوست سازی در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز که بیش از ۷۰ درصد ترکیب پسماند شهری را مواد غذایی با فساد پذیری بالا تشکیل می دهد، پتانسیل بالایی برای توسعه این صنعت وجود دارد. هدف این مطالعه مروری بر استانداردهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کمپوست شهری در ایران و سایر کشورها و شناسایی برخی از معضلات این صنعت در کشورمان می باشد. در تعیین خصوصیات فیزیکی، اندازه ذرات، پیشرفت عمل تخمیر، درصد مواد غیر مفید مورد بررسی قرار گرفته اند. در خصوصیات شیمیایی، میزان مواد مغذی و مواد معدنی بویژه فلزات سنگین و ترکیبات آلی سمی و در خصوصیات بیولوژیکی عوامل بیماریزا مورد بررسی قرار گرفته است. از مشکلاتی که در کمپوست تولیدی در کشور می توان به آن اشاره کرد میزان پایین نسبت کربن به ازت در محصول نهایی می باشد که لازم است برای رفع این مشکل راه حلی مناسب تعیین و اجرا گردد. در پایان پیشنهاد می شود اقدامات جدی در جهت ارتقاء کیفیت کمپوست تولیدی در کشور از طریق شناخت استانداردهای مختلف و تدوین استانداردهای مناسب، ایجاد آزمایشگاههای مرجع، فرهنگ سازی و آموزش همگانی در زمینه تفکیک از مبداء، نظارت بر ایمنی و حفظ سلامت کارکنان کارخانه های کمپوست سازی و ترویج استفاده کمپوست در کنار کودهای شیمیایی صورت گیرد