مقاله استانداردسازی و اعتباریابی ابزار غربالگری اختلالات تکاملی «پرسش نامه سنین و مراحل ASQ » در کودکان تهرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۳۶ تا ۴۴۶ منتشر شده است.
نام: استانداردسازی و اعتباریابی ابزار غربالگری اختلالات تکاملی «پرسش نامه سنین و مراحل ASQ » در کودکان تهرانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردسازی
مقاله اعتباریابی
مقاله تکامل
مقاله غربالگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: وامقی روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: کراسکیان موجمباری آدیس
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: لرنژاد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، تهیه نسخه فارسی دارای اعتبار پرسش نامه های «سنین و مراحل»، به منظور جبران کمبود ابزارهای غربالگری اختلالات تکاملی در ایران، بود.
روش بررسی: مراحل ترجمه، بازترجمه، تعیین روایی صوری و محتوایی و تطبیق فرهنگی و زبانی برای پرسش نامه ها به ترتیب انجام شد. سپس یک مرحله پایلوت بر روی ۱۰۰ والد ایرانی دارای کودکان ۶۰-۴ ماهه با نمونه گیری در دسترس در تهران در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید تا میزان وضوح سوالات، تطابق فرهنگی و تشخیص سوالات مبهم یا ناقص مشخص گردد. به منظور تعیین پایایی بین آزمون گران، پرسش نامه ها توسط مادر و پدر ۳۸ کودک تکمیل و با یک دیگر مقایسه شد. سپس برای تعیین خصوصیات روان سنجی آزمون، تعداد ۵۵۵ کودک چهار تا ۶۰ ماهه از مراکز بهداشتی- درمانی واقع در پنج منطقه شهر تهران، به صورت نمونه گیری مستمر یا تدریجی انتخاب شدند و آزمون برای ایشان اجرا گردید.
یافته ها: در مناسب سازی فرهنگی و زبانی که توسط یک تیم متخصص شامل چهار متخصص کودکان، یک روان- شناس، یک آسیب شناس گفتار و زبان، و یک روان سنج انجام شد، برخی تغییرات غیر قابل اجتناب بود. به طور تقریبی در تمامی گروه های سنی از ۱۰ ماهگی به بعد در حیطه «ارتباط» تغییراتی داده شد که به طور عمده یا منشا زبانی یا فرهنگی داشتند. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه ها در مجموع ۰٫۷۹ تعیین و روایی سازه پرسش نامه ها به روش تحلیل عاملی تایید شد. یک یافته مهم دیگر این مطالعه، دست یابی به میانگین نمرات تکاملی کودکان تهرانی بود.
نتیجه گیری: نسخه بومی سازی شده و فارسی پرسش نامه های «سنین و مراحل» دارای پایایی و روایی مناسب برای غربال گری اختلالات تکاملی در کودکان تهرانی می باشد.