سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیر مجرد – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

از جمله کانیهایی که می توان از آنها بمنظور اکتشاف ذخائر ماسیو سولفیدی استفاده کرد می توان به استارولیت غنی از روی اشاره کرد. این کانی که در سنگهای دگرگونی ناحیه ای درجات متوسط به بالا از جمله متاپلیتها و متابازیتها ظهور می یابد، تقریباً تمام روی موجود در سنگ کل را در خود جمع می کند. لذا پتانسیل مناسبی برای رهگیری ذخائر روی دارد. بین محتوای روی در استارولیت و دامنه پایداری دما- فشاری این کانی رابطه وجود دارد. با توجه به تعادل کاتیونی مشخص می شود که جانشینی روی در استارولیت بجای آهن و در T2 سایت اتفاق می افتد.