سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

کامبیز هژبر کیانی – استاد دانشگاه شهید بهشتی
الهام غلامی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان گروه اقتصاد

چکیده:

در این مقاله پیش بینی درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در ایران برای سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ بر اساس یک رویکرد دو مرحله ای مد نظر قرار گرفته است. در مرحله اول، روند مصرف بنزین با استفاده داده های سال های ۱۳۶۰ الی ۱۳۸۹ برآورد و سپس مخارج مصرفی بنزین به عنوان پایه مالیات مزبور با لحاظ تغییرات قیمتی بنزین برای سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ پیش بینی شده است. در مرحله بعد با ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین بر روند مخارج مصرفی پیش بینی شده، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده بنزین برای سال های مورد نظر به دست می آید. نتایج بیانگر این است که روند مصرف بنزین حساسیت کمی به تغییرات قیمتی نشان می دهد و با وجود افزایش قیمت بنزین روند مصرفی، مخارج مصرفی و همچنین درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در سال های مورد بررسی افزایشی است.