سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه الکتروسرامیک مهندسی و علم مواد، دانشگاه ص
هومان شکر اللهی – استادیار گروه الکتروسرامیک مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در سامانه ی کشتیرانی مدرن، قطب نما های الکتریکی با اقبال فراوانی روبرو بوده اند و این ، به آن علت است که این قطب نماها در کوتاه ترین زمان، نسبت به کوچکترین تغییرات از خود واکنش نشان می دهند. یکی از انواع این قطب نماها قطب نماهای مغناطیسی مقاومتی ۱ است . در این مقاله به بررسی اثر تغییر مقاومت الکتریکی ناشی از تغییرات میدان مغناطیسی ، در مواد مغناطیسی مقاومتی پرداخته خواهد شد . به طور کلی این اثر باعث ایجاد تغییر مقاومت الکتریکی در دمای اتاق ، در اثر تغییرات ناچیز میدان مغناطیسی در برخی از مواد می شود، در پاره ای از موارد ، تغییرات میدان مغناطیسی در حد چند میلی گاووس است و به همین دلیل این مواد به طور عظیمی در حسگرهای بسیار دقیق موجود در رادارهای کشتیهای جنگی و همچنین به طور عمده در قطب نماهای اکثر کشتی های مدرن که به صورت الکترونیکی کار می کنند، کاربرد دارن د . در ابتدا به صورت اجمالی و با ذکر تاریخچه ، اثر تغییرمقاومت مغناطیسی تعریف و مورد بررسی قرار گرفته و سپس سه دسته ی عمده ی مواد حاوی این اثر ، ناهمسانگردهای مغناطیسی مقاومتی ۲، مغناطیسی مقاومتی های چند لایه ۳، مغناطیسی مقاومتی های عظیم الجثه ۴، تشریح خواهد شد و در نهایت یک دید کلی در رابطه با اساس قوانین مغناطیسی حاکم بر این مواد ابراز خواهد گردید.