سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید نادی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی چگونگی مقابله حسابداران مدیریت ایرانی با تغییرات، در محیط اقتصادی جدید و جذب ایده های جدید به شیوه های خود آنها می باشد. این مقاله همچنین تقاوت های بین سیستم فعلی حسابداری مدیریت ایرانی و سیستم های حسابداری مدیریت مورد استفاده در پیاده سازی سیستم های غربی در ایران را مورد بحث قرار می دهد. محقق در این مقاله با شش شرکت ایرانی ملاقات نموده است، و پرسشنامه هایی در میان همه حسابداران این شرکت ها توزیع نموده است. در نتیجه این مقاله نشان می دهد که مانع اصلی برای پیاده سازی روش های غربی، حساسیت سیاسی نمی باشد، اما تا اندازه ای محدودیت های فنی وجود دارد. سیستم های حسابداری مدیریت (MIS) در بسیاری از شرکتهای ایرانی در حال توسعه می باشد، در حالی که اطلاعات ضروری برای استفاده از تکنیک های غربی مانند، فعالیت های مبتنی بر هزینه یابی را نمی توان به راحتی در شرایط فعلی جمع آور نمود. با وجود این، تییرات در حسابداری مدیریت در برخی از حوزه ها از قبیل کیفیت محصولات در حال توسعه، حسابداری سنجش مسئولیت و سودآوری به عنوان معیار کلیدی برای انتخاب پروژه های سرمایه گذاری می تواند دیده شود. محقق در این مقاله مطالعه جامعی را درباره سیستم های حسابداری مدیریت فراهم می آورد. یافته های این مقاله به سرمایه گذاران غربی کمک می کند تا اگر آنها مؤسسه بازرگانی را در ایران تأسیس نمودند یا قصد وارد شدن به بازار ایران را دارند بهتر تصمیم گیری نمایند.