سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بالاگر، – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، ایران
حسن بالاگر، – رئیس اداره روابط عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، ایران

چکیده:

عدم جمع آوری صحیح و به موقع زباله در بسیاری از شهرهای کشور های در حال توسعه منجر به ایجاد حالت غیر بهداشتی و شیوع بسیاری از بیماری ها و نیز ابتلا تعداد زیاد ی از مردم به این بیماری ها می گردد . دفع نادرست مواد زاید پیامدهای نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی و هزینه های گزاف اقتصادی را در بر دارد . در این زمینه انجام مدیریت صحیح مواد زاید جامد و از آن جمله توجه به تولید زباله کمتر در محور بازیافت از مبدأ تولید، جمع آوری و دفع صحیح اینگونه مواد که در واقع ارکان اصلی بهینه سازی این مدیریت را تشکیل می دهد از ضروریات امر است . دراین مقاله به بررسی طرح بازیافت و مخاطرات محیطی آن و مدیریت مطلوب زباله های شهری پرداخته شده است . نتیجه بدست آمده نشان می دهد : بهترین و کارآمدتری ن روش کاهش زباله تفکیک آنها در م بد أ و بازیافت زباله ها به صورت کودهای آلی یا کمپوست می باشد.