سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی زراعت پرور – مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی آذربایجان
تقی سامی –
مسعود صفرزاده –
فیروز عباسی راحلی –

چکیده:

از آنجایی که ترانسفورماتورها عموما برای بهره برداری درشرایط تغذیه بارهای خطی و درفرکانس اسمی طراحی و ساخته می شوند تغذیه بارهای غیرخطی هارمونیک زا توسط ترانسفورماتور باعث افزایش تلفات فرسودگی زودرس عایقی معیوب شدن نابهنگام و کاهش عمر مفید آن را بههمراه دارد امروزه با توجه به رشد روزافزون بارهای غیرخطی بویژه دربخش مصارف خانگی و تجاری نظیر لامپهای کم مصرف کامپیوترها ماشین های اداری نظیر دستگاه دورنگار پرینتر و لامپهی تخلیه ای دیگر نظیر لامپ سدیمی و متال هالید عبور جریانهای هارمونیک یاز ثانویه ترانسفورماتورها اجتناب ناپذیر است و اگر چنانچه محتوی هارمونیکی جریانهای عبوری ازحدمجاز استاندارد تجاوز کند صدمات جبران ناپذیری برعایق ترانسفورماتور وارد میشود.