سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید میرعرب رضی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مواد غذایی
حداد خداپرست – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روغن ازونوئید با واکنش روغن زیتون با ازون می تواند تولیدمی شود زنجیره های چربی در هر روغن ازونه با وارد کردن گاز o3-o2 با فشار به درون روغن زیتون تا زمانی که بحالت جامد درآید تهیه می شود ترکیبات مختلف تولید شده دراثر این واکنش با بررسی طیفC-NMR H مورد بررسی قرارگرفت بررسی طیف C,H NMR برای این روغنها نشان داد که تمامی پیوندهای کربن ـ کربن درتری گلیسیرید ها به ازوناید تبدیل میشوند همچنین آن طیف نشان میدهد که هیچ گونه تغییر ساختمان دیگری وجود نداشته و ترکیبات جزئی جانبی نظیر الدئید ها و کربوکسیلیک اسیدهاوجود نخواهد داشت طیف کروماتوگرام HPLC این روغن ها سه پیک را نشان میدهدکه دو مورد از آنها در نتیجه اشتقاق اوزوناید از تری اولین غالب ترین اسیل گلیسرول درروغن زیتون ۴۵% ایجاد شدها ست دراین آزمایش ما به دنبال آن هستیم که از واکنش ازون که ماده ای ناپایدار است با روغن زیتون محصولی با خصوصیات بهتر و پایداری بیشتری تولید کنیم.