سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا جعفری شالکوهی – دانشجوی دکتری عمران خاک و پی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بن
علی کشاورزمقدم جورشری – کارشناس ارشد مهندسی عمران خاک و پی
فرزین کلانتری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی دانشکده عمران

چکیده:

ستونهای سنگی از جمله روشهای بهسازی خاک می باشد که می توان از آن در خاکهای رسی و سیلتی و همچنین خاکهای ماسه ای واقع شده در سطوح نزدیک به سطح زمین استفاده نمود که در مقایسه با شمعها بسیار ارزانتر و سریعتر اجرا می شوند از این رو جهت دادن طرحها به سمت طراحی و اجرای بهینه آنها مطلوب می باشد دراین پژوهش با استفاده از مدلسازی عددی که بوسیله نرم افزار های Plaxis 2D انجام گردید مجموعا ۲۱۴ مدل دو بعدی جهت بررسی مدلسازی گردید همچنین تغییرات سختی بهمراه تغییرات عوامل تاثیر گذار دیگر از جمله نسبت S/d و طول نسبی L/d و ضخامت پی در راستای تغییرات در درصد بار حمل شده توسط ستون سنگی و میزان نشست مورد بررسی قرارگرفت.