سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو اسماعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
مهرداد نیکوی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رامین نقدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان)

چکیده:

خاک یکی از سرمایه های اصلی جنگل به حساب می آید و به حداقل رساندن صدمات به آن در جنگل در طی عملیات بهره برداری یک اصل است. خاک مناطق جنگلکاری شده به عنوان عرصه رویش محسوب گشته و هر گونه تلاش برای تخریب و کوبیدگی آن باعث کاهش سطح رویشگاه می گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان کوبیدگی خاک در اثر تردد ماشین آلات چوبکشی در جنگلکاری های غرب گیلان است. برای بررسی کوبیدگی خاک ناشی از تردد ماشین آلات نمونه های لازم در سه کلاسه تردد ترافیک کم، متوسط و زیاد و در دو منطقه داخل مسیر و منطقه شاهد جمع اوری گردید. این مطالعه در قالب طرح بلوک تصادفی و با استفاده از نرم افزار Spss 13 انجام شده است. نتایج نشان داد که منطقه تحت تا ثیر صدمات ناشی از کوبیدگی خاک خصوصا در سطح ترافیکی پرتردد (زیاد) قرار گرفته است که علت اصلی آن درصد میزان رس خاک بیشتر در این منطقه نسبت به سایر مناطق است. لزوم طراحی مسیر و عدم تردد ماشین از تمام عرصه می توان در کاهش سطح کوبیده شده نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد