سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید اصغر موسوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
مریم تاتاری – دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

چکیده:

در این پژوهش ازدیاد پایه های رویشی درختان میوه هسته دار شامل پایه های رویشی تترا، نماگارد، سنت جولین A و GF677 ا استفاده از کشت قلمه های چوبی و نیمه چوبی مورد ارزیابی قرار گرفت. قلمه های چوبی و نیمه چوبی از پایه های مورد نظر، پس از تیمار با غلظت های مختلف هورمونی در محیط گلخانه و در بستر مجهز به سیستم های پاگرمایی و مه افشان قرار گرفتند. قلمه های نیمه چوبی نماگارد و GF677 به ترتیب بیشترین تعداد ریشه و بیشترین درصد ریشه زایی را نشان دادند. غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر IBA مناسب ترین غلظت برای قلمه های نیمه چوبی بود. قلمه های چوبی GF677 بیشترین تعداد ریشه و بیشترین درصد ریشه زایی را به خود اختصاص داد. غلظت های ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر برای قلمه های چوب سخت مناسب بود. به طور کلی درصد ریشه زایی قلمه های نیمه چوبی بیش از قلمه های چوبی بود.