مقاله ازدیاد برداشت نفت از سنگ های کربناته به وسیله آشام خودبه خودی محلول های سورفکتانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ازدیاد برداشت نفت از سنگ های کربناته به وسیله آشام خودبه خودی محلول های سورفکتانت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدیاد برداشت نفت
مقاله آشام
مقاله سورفکتانت
مقاله کشش سطحی
مقاله ترشوندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قجاوند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمد علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی ترکیب های فعال سطحی در تغییر ترشوندگی سنگ های کربناته مخازن نفت ایران برای استفاده در عملیات ازدیاد برداشت نفت، دو نمونه سورفکتانت از نوع آنیونی و کاتیونی به ترتیب سدیم دودسیل سولفات و هگزادسیل تری متیل آمونیوم برمید مورد آزمایش های آشام قرار گرفت. بررسی تغییر ترشوندگی با محلول های سورفکتانت و افزایش ضریب برداشت نفت در شرایط شبیه سازی شده به یک مخزن نفت در حوزه فلات قاره ایران به عنوان مخزن هدف و با استفاده از نمونه های سنگ و سیال مخزن مورد نظر صورت گرفت. محلول های سورفکتانت با استفاده از آب تزریقی به این مخزن تهیه شد و نتیجه های به دست آمده از آشام خود به خودی آنها و در نتیجه بازده برداشت نفت با نتیجه به دست آمده از بازده برداشت نفت توسط آشام آب تزریقی بدون سورفکتانت مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده نشان دهنده پتانسیل بالای سورفکتانت کاتیونی در غلظت های بالای CMC در افزایش برداشت نفت به واسطه آشام خودبه خودی است. آشام آب شور در دمای بالای مخزن نیز منجر به بازده برداشت بالایی از نفت شد که میزان آن به تقریب معادل با بازده برداشت نفت به واسطه آشام سورفکتانت آنیونی است. نتیجه های پژوهش نشان دهنده اهمیت توجه به پدیده آشام در مخازن نفت تر به ویژه در حالت شکاف دار می باشد.