سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا البرزی – دانشجوی دوره دکتری معماری

چکیده:

دراین پژوهش تلاش گردیده است که خانه ایرانی از گذشته تا حال موردبررسی قرارگیرد این پژوهش نگاهی معناگرایانه به خانه ایرانی دارد و دربررسی هایی که ارایه شده اند روند تغییراتی را که از گذشته تا حال داشته اند مورد نقد قرار میدهد و نقش سبک زندگی و تغییرات اجتماعی را درنوع زندگی افراد مطرح می کند و تلاش دارد تا ایده ها و مفاهیم و الگوهایی را که به نظر ارزشمند می رسد به عنوان ایتم هایی برای معماری خانه های معاصر مورد توجه قرار دهد درواقع مقایسه ای تطبیقی بین خانه های قدیمی و جدید با توجه به بستر تاریخی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و .. صورت پذیرفته و نتایج حاصل و تغییرات فرمی فضایی و کالبدی ارایه گردیده است روش پژوهش کیفی با دیدگاه تفسیری و با روشهای پژوهشی پدیدار شناسی و تحقیقات تاریخی خواهد بود