سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید قانع – دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده سلامت، ایمن
مصطفی کاظمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

این مطالعه به معرفی و کاربست ارگونومی در توانبخشی و مراقبت های بهداشتی می پردازد و دربرگیرنده ارگونومی برای فرد، ارگونومی برای گروه های خاص، ارگونومی در پیشگیری و طراحی کاربرمحور می باشد. مدل های بازگشت به کار در این گرایش، با رویکردهای بالینی، در محل کار یا ترکیبی از آن دو هستند. مسائل پیش روی این شاخه نیز همانند سایر ارگونومیست ها مرتبط با مدیریت جراحت های شغلی و پیشگیری از آنها می باشد. به نظر می رسد که می توان با فراهم آوردن فرصت های آموزش و معرفی اصول و کارکردهای این حوزه به متخصصان توانبخشی، دیگر تخصص ها و صنعتگران؛ توجه بیشتر بخش های مراقبت های بهداشتی و صنایع تولیدکننده تجهیزات توانبخشی و نیز ایجاد فضای رقابتی، به نقش و هدف این حوزه در توانمندسازی مجدد افراد و افزایش بهره وری، بیش از پیش جامه عمل پوشانید.