سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف عباسپورگیلانده – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه رحیمی اجدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
غلامحسین شاهقلی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تشکیل سخت لایه درخاک های کشاورزی یکی از مشکلات مهمی است که عملکرد محصولرا به شدت تحت تاثیر قرار میدهد آگاهی از نقشه مقاومت مکانیکی خاک که مقاومت مکانیکی نقاط مختلف مزرعه را تامین می کند می تواند سبب اجرای خاک ورزی درعمق متغیر متناسب با عمق سخت لایه گردد و بکارگیری خاک ورزی دقیق خاک ورزی درعمق متغیر براساس نیاز یک ناحیه خاص را میسر می سازد مقاومت مکانیکی خاک بصورت مقاومت دربرابر تغییر شکل خاک توصیف میگردد استفاده از نفوذسنج مخروطی استاندارد برای اندازه گیری مقاومت مکانیکی خاک کاری زمان بر و خسته کننده است و به این دلیل رویکردهای اخیر به سمت ساخت حسگرهای درحال حرکت گسترش یافته است و دراین تحقیق به ارزیابی یک سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی خاک پرداخته شدهاست آزمایشات مزرعه ای درمزرعه تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی درزمینی با بافت سیلتی لومی با دو سطح رطوبتی نسبتا خشک و مرطوبت و درسه سطح سرعت پیشروی انجام شد