سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه محیط زیست
محمد رنجبر ضرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
الهام رنجبرضرابی – مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فائزه عادلی مهر – مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

امروز گردشگری به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است بی‌تردید این صنعت در قرن آینده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری خواهد بود انسان خواه ناخواه تحت شرایط اقلیمی محیط پیرامون خود قرار و این اقلیم است که نیازهای وی را معیین می نماید. اقلیم بخش مهمی از ظرفیت گردشگری یک منطقه را به خود اختصاص می‌دهد. در حقیقت آب و هوا و تنوع آن به عنوان یک منبع گردشگری مطرح است و اغلب گردشگران در انتخاب محل و مدت اقامت به آن توجه دارند. علم در انتخاب مقصد × تجربه به دست آورده شده از آن را مدنظر قرار می‌دهند در این مقاله به منظور ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری و جاذبه‌های اقلیمی استان‌های مازندران و همدان از شاخص اقلیم گردشگری TCI استفاده گردید که هست. در ابتدا به منظور بررسی شاخص اقلیم استان‌های مازندران و همدان با استفاده از GIS ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیاز به صورت ماهانه در ایستگاه‌های سینوپتیک و کلیماتولوژی داخل اطراف استان‌های مذکور در بازه زمانی ۳۰ ساله استخراج شد و تعبیرهای لازم براساس مدل TCI در صد همه اعمال شد سپس به نقشه پراکندگی هر پارامتر برای GIS براساس رابطه نقشه پراکندگی شاخص TCI برای هر ماه در استان مازندران و همدان تهیه شده و مورد مقایسه قرار گرفت نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در استان مازندران که ماه خردادماه برای بهترین شرایط برای حضور گردشگر است و پس از آن ماه های (جولای) تیر (اگوست) مرداد (سپتامبر) شهریور(می) اردیبهشت دارای شرایط عالی برای حضور گردشگران می‌باشند و در استان همدان بهترین راه‌ها برای ورود گردشگر شهریور و خرداد می‌باشد دماهای از فروردین اردیبهشت تاخیر مرداد مهر نیز شرایط برای ورود توریست بسیار مناسب است و در سایر فصول مناسب نمی‌باشد .