سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری

چکیده:

شهر یک رویداد هیجان‌انگیز در محیط است. شهر مکان زندگی مردم، تحرک، تشکل، توسعه و استمرار آن است. برای این‌که بتوان چهره‌ای انسانی‌تر به ساخت شهر بخشید، ناگزیر باید به فضاهایی روی آورد که همگانی‌اند و زنده‌ترین حرکت‌‌های شهری در آن ها رخ می دهد. هرگونه فضایی را در شهر نمی‌توان فضای شهری دانست، بلکه ارتباطات ویژه بصری و حرکتی در فضایی با خصوصیاتی ویژه، موجد فضای شهری است. آنچه در طراحی فضای شهری اهمیت دارد، رعایت عناصر تأثیرگذار بر کیفیت این فضا است. طراحی باید به گونه ای صورت گیرد که محیط قابلیت ادراک و خوانایی برای ناظر داشته باشد. این پژوهش قصد دارد ضمن معرفی اصول و معیارهای طراحی محیط، به سنجش کیفیت منظر شهری در میدان ایالت (انقلاب) شهر ارومیه بپردازد. سؤال اساسی مطرح شده این است که عناصر تأثیرگذار بر کیفیت منظر شهری تا چه میزان در این میدان تاریخی که در مرکز شهر ارومیه نیز واقع شده است، رعایت می شوند؟ و آیا این میدان از کیفیت محیطی مناسبی برخوردار می باشد؟روش تحقیق، مطالعات میدانی و کتابخانه ای بوده است. حاصل آن شد که میدان تاریخی شهر ارومیه، به عنوان یک فضای شهری، توانسته است همچنان هویت و کیفیت روزگار گذشته را حفظ کند؛ هرچند از برخی جنبه ها دچار مشکلات بصری نیز هست.