سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست منابع آب
علی رجبی –
منیره خوشنوا –
سمیه کرکان –

چکیده:

رودخانه ها از مهمترین منابع آب سطحی تامین کننده آب شرب،کشاورزی و صنعت در بسیاری از نقاط جهان به شمار می آیند.از سوی دیگر ورود منابع متعدد آلاینده در طول رودخانه موجب افت کیفیت این منابع شده است.بنابراین آگاهی از روند تغییرات کیفی رودخانه ها در مقاطع زمانی و مکانی مختلف منجر به برنامه ریزی صحیح در جهت کنترل هر چه بهتر منابع آلاینده و بهبودکیفیت این آبها خواهد شد.در این مطالعه کیفیت آب رودخانه شهرچای که مهمترین منبع تامین کننده آب شرب شهر ارومیه است در سه سناریوی مختلف یعنی بدترین،متوسط و بهترین وضعیت و با استفاده از شاخص کیفیNSFWQI مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که مقدار این شاخص در طول رودخانه از۳۷ تا ۹۵ یعنی وضعیت کیفی ضعیف تا عالی متغیر بوده و این مقدار در مخزن سد که محل برداشت آب شرب است متوسط تا عالی می باشد.