سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرحناز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
علیرضا عبدپوردلال – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و خاک تبریز

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی کیفی تناسب اراضی پایاب سد سبلان مشکین شهر جهت کشت گندم آبی وچغندرقند برمبنای روشهای پیشنهادی سایز محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت پارامتر یک بوده است بدین منظور تعداد ۶ سری خاک و ۲۲ واحد اراضی تشخیص داده شد ارزیابی از طریق مقایسه خصوصیات اقلیم و خاک منطقه با نیازهای نباتات مورد مطالعه انجام گرفت نتایج نشان داد که کلاس اقلیم منطقه برای گندم آبی و s2 و دارای محدودیت دمایی در دوره رشد و برای چغندرقند S1 می باشد از مجموع کل اراضی مقدار ۳۶۴/۴ هکتار یا ۱۰ درصد اراضی برای چغندرقند مناسب S1 ولی برای گندم آبی نسبتا مناسب S2 و مقدار ۱۱۴۹/۶ هکتار یا ۳۱ درصد برای هر دو محصول نسبتا مناسب s2و مقدار ۲۱۸۶ هکتار یا ۵۹ درصد برای هر دو محصول تناسب کم یا بحرانی S3 دارد.