سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرحناز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
علی محمد برقعی – استاد گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
اصغر فرج نیا – عضو هیئت عملی مرکز تحقیقات آب و خاک تبریز

چکیده:

هدف ازاین مطالعه تعیین تناسب کیفی اراضی پایاب سد سبلان مشکین شهر برای کشت لوبیا وسیب زمینی برچهارچوب انواع روشهای پیشنهادی سایز می باشد با انجام مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق در منطقه ۶سری خاک و ۲۲ واحد اراضی مشخص شدند نتایج تناسب اراضی برای هر دو محصول دراکثر واحدهای اراضی درروشهای محدودیت ساده و تعداد و میزان محدودیت و روش پارامتریک ریشه دوم نتایج مشابهی را نشان میداد اما نتایج به روش استوری پارامتریک متفاوت از بقیه روشها بود درعین حال نتایج به روش ریشه دوم تطابق زیادی با واقعیتهای منطقه داشته و طبق نتایج این روش برای لوبیا ۱۰۲۴ هکتار اراضی دارای کلاس تناس s2 855 هکتار از اراضی دارای کلاس تناسب s3، ۱۸۲۱ هکتار از اراضی دارای کلاس تناسب N و برای سیب زمینی ۸۴۰ هکتار کلاس s2 2697 هکتار کلاس S3 و ۱۶۳ هکتار از اراضی کلاس تناسب N دارند.