سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا شریفی حسینی – عضو هئیت علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خو
گلنار قنواتی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چ
عبدالرحمن یزدی پور – عضو هئیت علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خو

چکیده:

ارزیابی تناسب اراضی، به منظور انتخاب بهترین نوع استفاده از منابع خاک و آب و نیز محافظت از این منابع تولید اهمیت بسیاری دارد این تحقیق با هدف امکان سنجی و بهینه یابی کشت آبی محصولات گندم و یونجه در اراضی منطقه هندیجان به مساحت ۱۲۰۷۳۸/۳۹ هکتار انجام پذیرفته است. ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی به روش پارامتریک (ریشه دوم) انجام شد و در نهایت نقشه های مربوطه در محیط GIS تهیه گردیدند. نتایج نشان داد که متغییرهای اقلیمی در تولید محصولات زراعی مذکور محدودیتی ایجاد نمی کند. نتایج ارزیابی کیفی نشان داد که تنها واحد ۷ با مساحت ۱۳۷۷/۸۲ هکتار، برای کشت محصولات مذکور نسبتاً مناسب بوده و سایر واحدها با مساحتی برابر ۱۱۹۳۶۰/۵۷ هکتار در شرایط فعلی برای کشت این محصولات نامناسبند. مهمترین عوامل محدودکننده برای کشت گندم و یونجه در منطقه مورد مطالعه شوری و قلیائیت شدید و مقدار زیاد آهک خاک است. نتایج ارزیابی کمی اراضی نیز نشان می دهد که به جز واحد ۷ که در کلاس S2 قرار دارد، سایر اراضی برای کشت گندم نامناسبند. در مورد کشت یونجه شش واحد اراضی در کلاس S2 قرار دارند و هشت واحد نیز دارای تناسب بحرانی هستند.