سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس زمزم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر ک
محمد باقر رهنما – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
عباس رضایی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی

چکیده:

بخش کشاورزی با مصرف ۸۰ درصد آب های در دسترس، بزرگ ترین مصرف کننده آب در کشور می باشد. مصرف بی رویه انواع کودهای شیمیایی در طی سالیان اخیر موجب تجمع املاح و تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها شده و از سوی دیگر احتمال نفوذ و آلوده شدن منابع آب زیرزمینی را نیز فراهم نموده است در مناطق خشک کشور نظیر دشت رفسنجان، که اصولاَ دارای منابع آب با املاح نسبتا زیادی هستند و همچنین وقوع خشکسالی های مستمر طی سال های اخیر باعث کاهش بهره برداری از منابع آب های سطحی و بر عکس افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شده که این مسئله معضلات ناشی از آن را دو چندان نموده است. لذا با بررسی کیفیت این منابع و پایش مستمر آن می توان آگاهی لازم به منظور انجام مدیریت بهینه حفاظت از منابع آب و ممانعت از خسارات آتی را اعمال نمود. در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت آب های زیرزمینی دشت رفسنجان مدل کمی و کیفی دشت توسط مدل هایMODFLOW و MT3DMS تهیه گردید. مدل کیفی تهیه شده برای این آبخوان با داده های صحرایی اندازه گیری شده مقایسه و مدل واسنجی گردید. سپس از مدل جهت پیش بینی برای ۲ و ۵ سال آینده استفاده شد و در انتها برنامه اعمال مدیریت اصلاح الگوی مصرف آب زیرزمینی خصوصاَ در قسمت کشاورزی ارائه گردید.