سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رنجبرجعفرآبادی – دانشجویان مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران
سولماز عموشاهی – دانشجویان مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران
حمیدرضا پورخباز – ،استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی بهبهان

چکیده:

تخلیه پساب ها به منابع آب های سطحی در گوشه و کنار دنیا فجایع زیست محیطی گوناگونی را بوجود آورده است . با توجه به ثابت بودن میزان آب در طبیعت، مصرف روز افزون آن و به تبع آن افزایش میزان فاضلابها در محیط زیست، از کیفیت آبهای سالم کاسته شده و بر میزان آبهای آلوده جهان افزوده میگردد. در این راستا با بررسی کیفیت آب رودخانه ها می توان این مشکلات و خطرات را تا حدی کنترل نمود .یکی از روش های بررسی کیفیت آب آنالیز آزمایشگاهی می باشد که از مشکلات اصلی این روش دخیل بودن تعداد زیادی پارامتر در آن می باشد، که هم گران و هم وقت گیر هستند . علاوه بر این حتی پس از حصول نتیجه نمی توان با استفاده از داده های خام و متوسط گیری به تخمین خوبی از لحاظ کیفیت آب دست پیدا کرد . برای برطرف کردن این مشکل شاخص کیفیت آب پیشنهاد می گردد که راه حلی برای سنجش ارزش کیفیت آب، با بکارگیری داده های خام می باشد و بوسیله آن می توان ارزش کیفیت آب را بصورت موضوعی تقسیم بندی نمود . در این تحقیق شاخص کیفیت آب موسسه ملی بهداشت معرفی و معادلات حاکم بر آنها ارائه گردیده اند و به دنبال آن کیفیت آب رودخانه مارون بین ایستگاه های بالا ، میان و پایین دست رودخانه را در سال۸۹ به مدت یک سال بررسی نموده و میزان شاخص کیفیت آب در این ایستگاه ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند . روش اندازه گیری پارامترها بر مبنای روش های ارائه شده در کتاب استاندارد متد می باشد عدد محاسبه شده برای شاخص کیفیت آب برای سه ایستگاهA ,B, C به ترتیب ۵۳،۵۸،۶۱ بدست آمد که با توجه به جدول شاخص NSFWQI هر سه در طبقه متوسط قرار می گیرند که به منظور مصارف شرب مناسب و آب مصرفی نیاز به تصفیه بیشتری دارد