سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین سارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل
سید محمود طباطبایی – اعضای هیات علمی دانشگاه زابل
محمد مهدی چاری – اعضای هیات علمی دانشگاه زابل
شهریار رفعت – کارشناس آبیاری امور آب سیستان

چکیده:

رودخانه‌ها از مهم‌ترین و متداول‌ترین منابع تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنایع می‌باشد و از آنجایی که از بس پرها و مناطق مختلفی عبور نموده و در ارتباط مستقیم با محیط اطراف خود هستند نوسانات کیفی زیادی دارد . با توجه به اینکه رودخانه‌ها حاوی مقادیر مختلفی از نمک‌های گوناگون هستند، تلاش چشمگیری برای طبقه بندی کیفیت آب بر اساس تجزیه های شیمیایی انجام شده است. در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت آب و توپ‌خانه سیستان، اطلاعات مورد نیاز از آزمایشگاه کیفیت آب اداره آبیاری سیستان که در ایستگاه پایاب سد کهک در طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ نمونه‌برداری شده بود تهیه گردید برای این منظور پارامترهای کیفی آب نظیر سدیم ، در صد سدیم قابل جذب، کلر، سولفات، سختی کل ، اسیدیته و شوری تجزیه و تحلیل گردیدند . متوسط سالیانه از داده‌های موجود تهیه گردیده و سپس کیفیت آب و براساس استانداردها و توصیه‌های وجود برای کشاورزی از جمله شاخص‌های ویل کاکس ، فائو و دانشگاه کالیفرنیا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به رده بندی صورت گرفته بر اساس شاخص‌های کیفی مورد مطالعه، مطلوب بودن آب مذکور جهت آبیاری در صورت مدیریت کنترل شوری مناسب می‌باشد.