سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین رستمی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی
توحید برزگر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بناب

چکیده:

کیفیت فیزیکوشیمیایی آب ازنظر خاک و نوع گیاهی که بایدبهعمل آید و مخصوصا بعضی ازتشکیل دهنده های آب که به مقدار جزئی درآب دیده میشوند اهمیت ویژه ای دارد دشت میاندوآب با اراضی حاصلخیز و با وجود دو رودخانه پرآب زرینه رود و سیمینه رود اهمیت بسزایی درتولید محصولات مختلف کشاورزی دارد اهمیت کیفیت اب برای کشاورزی از این منظور بسیار مهم می باشد دراین تحقیق با استفاده از آمار ۱۴ایستگاه هیدرومتری کیفیت اب ازنظر پارامترهای فیزیکوشیمیایی برای کشاورزی مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور ازشاخصهای دیاگرام ویلکاکس و کیفیت اب کانادا استفاده شدهاست نتایج نشان میدهد که کیفیت آب این رودخانه از بالا دست به طرف دریاچه ارومیه به دلیل نزدیکی به آب شور پایین افتادگی بستر رودخانه از زمینهای اطراف و فعالیت های شدید کشاورزی کاهش می یابد.