سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مردانی نژاد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
عفت علی عسگری – دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور اصفهان
آیدا فرهادی – کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طاهره خانجانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

هدف پژوهش حاضر ارزیابی وب سایتهای شهرهای الکترونیک ایران بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت ها می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی است، جامعه پژوهش ۴۹ وب سایت شهر الکترونیک که از طریق ابزار ارزیابی کیفیت وبسایت ها با آلفای کرونباخ ۰٫۹۵ در بازده زمانی یک ماهه ( مهرماه ۱۳۹۰ ) مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss.v16 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگی سرعت بارگذاری وب سایت های جامعه مورد مطالعه در وضعیت خوبی قرار دارند. همچنین ویژگی های مخاطبان و هدف، نقشه و راهنما ، پیوندهای درونی، گرافیک در بین وب سایت های مورد مطالعه در سطح متوسطی قرار گرفته اند. از طرفی ویژگیهای سهولت جستجو، روزآمدی و سابقه علمی نویسنده و تنالگان در وضعیت ضعیف قرار دارند. همچنین شهرهای الکترونیک مشهد، همدان و تنکابن رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. پیشنهاد می گردد مدیران وب سایت ها از یافته های پژوهش حاضر جهت ارتقای کیفیت وب سایت های شهرهای الکترونیک استفاده نمایند.