سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا خمر – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرایی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سیاره – گروه زمین شناسی زیست محیطی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،

چکیده:

کیفیت منابع آب منطقه معدنی کوه زر در غرب تربت حیدریه مورد بررسی و ارزیابی هیدروژئوشیمیایی قرار گرفته است. مطالعه منشاء یون های محلول در آب جهت بررسی تأثیر لیتولوژی و کانه زایی موجود در منطقه بر کیفیت منابع آب ضروری است. به منظور اندازه گیری کاتیون و آنیون های اصلی تعداد ۶ نمونه آب از منابع آب زیر زمینی در اطراف روستای فدیهه و محدوده معدن طلای زرمهر در آبان ماه ۹۰ برداشت شد. تیپ آب منطقه بر اساس نمودار پایپر از نوع (Na-HCO(3 و Na-Cl می باشد. کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی به ترتیب بر اساس نمودارهای شولر و ویلکاکس در نمونه های W2,W1 و W6 نامناسب تشخیص داده شدند.