سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کرامت جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهیدچمران اهواز
نصراله کلانتری – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدحسین رحیمی – دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی
غلامرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی برای مصارف شرب استفاده می گردد ارزیابی کیفیت این آبها بسیار با اهمیت می باشد GQI شاخص کیفیت آب زیرزمینی می باشد که داده های کیفی مختلف را با یکدیگر تلفیق و با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی ارتباط میدهد هدف از این مطالعه بکاربردن روش GQI در ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی اهودشت و مقایسه آن با روش دیاگرام شولر به منظور بررسی صحت نتایج این روش می باشد مقدار شاخص GQI در آهودشت بین ۶۶ تا ۸۴ درصدتغییر می کند که بیانگر این مسئله است که در مجموع آبهای زیرزمینی منطقه موردمطالعه از نظر استاندارهای آب اشامیدنی در رده کیفیت متوسط تاخوب قرار میگیرند.