سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه حسینی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست دانشگاه ملایر
علیرضا ایلدرمی –
یاسر حسینی –

چکیده:

مطالعه ی حاضر جهت بررسی و طبقه بندی کیفیت رودخانه کارون در سال های ۸۶ ۱۳- ۱۳۹۰ در ایستگاه های زرگان ، پل پنجم وکوت امیر ، براساس شاخص NSFWQI می باشد . به این منظور پارامترهای ،نیترات ،فسفات،کلیفرم مدفوعی ، درجه حرارت ، کدورت و کل مواد جامد محلول ،BOD5 ، ,DO,PH اندازه گیری گردید .سپس عیار مقادیر از منحنی های معیار هر پارامتر استخراج شده و براساس شاخص کیفیت سالانه NSF طبقه بندی کیفیت آب رودخانه انجام پذیرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که کیفیت آب کارون در این بازه ، در طی ۵ سال اخیر از رده خوب و متوسط به رده بد در اسفند ۱۳۹۰ تنزل یافته است و رودخانه در طبقه ۳ نظام طبقه بندی کیفیت آب می باشد.