سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)
مژگان رضاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات البرز

چکیده:

در این تحقیق هدف این است که با تلفیق داده های شبکه شتاب نگاری با داده ای شبکه های لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران امکان بهبود مکان یابی زلزله های استان زنجان و نواحی مجاور چهار گوش محدود به صرض های جغرافیایی ۳۵ تا ۵ ر ۳۷ درجه شمالی و طول های جغرافیایی ۵ ر ۴۶ تا ۵ ر ۵۰ درجه شرقی مورد ارزیابی قرار گیرد . نتایج این تحقیق روشن ساخت که داده های شبکه شتابنگاری در منطقه بررسی دارای پتانسیل نسبتا ضعیفی برای بهبود نکان یابی زلزه ها است زیرا اکثر گسل های منطقه مورد بررسی در راستای بیشترین پوشش آزیموتی شبکه های لرزه نگاری قرار گرفته اند و اضافه کردن داده های شتاب نگاری تاثیر اندکی در بهبود پوشش آزیموتی زلزله ها دارد . با توجه به نتایج این تحقیق عملکرد شبکه در نگهداری دستگاههای شبکه و استخراج و نگهدار داده ها در سطح قابل قبولی است هرچند که اشکالات مهمی در نحوه عرضه داده های رقومی قابل مشاهده است. همچنین با بررسی شکل موجهای رکوردهای شتاب نگاری مشاهده شد که دامنه امواج ثبت شده دارای دقت تفکیک کافی نیست و نمی توان زمان رسیدهای امواج لرزهای را با دقت بیشتر از ۲ ر ۰ ثانیه تعیین کرد.