سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین امیرخانی – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید اسماعیلی – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رحمتی – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف الگوریتم های ارزیابی کیفیت تصاویر، پیش بینی نظر انسان راجع به کیفیت تصاویر می باشد. در اکثر الگوریتم های موجود فرض بر این است که علاوه بر تصویر اعوجاج یافته، نسخه اولیه آن نیز موجود می باشد. این روش ها ویژگی هایی را از تصویر اولیه و تصویر اعوجاج یافته استخراج کرده و با محاسبه ی میزان تفاوت آن ها تخمینی از کیفیت تصویر اعوجاج یافته ارائه می دهند. در اکثر روش ها ویژگی های استخراج شده مستقل از اعوجاج موجود در تصویر می باشند. در این مقاله نشان داده می شود که استفاده از نوع اعوجاج در استخراج ویژگی باعث بهبود دقت تخمین روش می شود. به این منظور، ابتدا تجزیه ی مقدار منفرد بلوک های ۸×۸ تصویر محاسبه می شود. سپس با استفاده از آماره های تبدیل موجک، نوع اعوجاج تصویر تخمین زده شده و مبتنی بر نوع اعوجاج، از مقادیر منفرد هر بلوک انتخاب می شوند. تصاویر استفاده شده در آزمایش ها دارای ۵ نوع اعوجاج تاری، نویز سفید، JPEG ، JPEG2000و محو شدگی می باشند. برای اعوجاجات JPEG و JPEG2000 تمام مقادیر منفرد انتخاب می شوند و برای بقیه ی اعوجاجات، ۶ مقدار منفرد با مقادیر کوچک تر استفاده می گردند. نتایج آزمایش ها نشان دهنده ی مؤثر بودن استفاده از نوع اعوجاج در افزایش دقت روش می باشد.