سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالحسن آهنکار – مدرس گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

چکیده:

امروزه، نمودارگیری راهکاری نوین برای ارزیابی خواص پتروفیزیکی مخازن، وضعیت سیمان در پشت لولهجداری و … میباشد. ابزار CBL/VDL جهت ارزیابی کیفیت بندش سیمان در پشت لوله جداری/آستری استفاده میشود و عملکرد آن شبیه ابزار صوتی در چاه بدون لوله جداری است. ارزیابی کیفیت بندش سیمان پشت لولهآستری ۷ با استفاده از نمودارهای CBL/VDL و چارت ۱ – M شولمبرژر، در چاههای میدان نفتی آزادگان شمالی نشان میدهد که کیفیت سیمان موردنظر، ضعیف تا حد کمی متوسط و غیر قابل اطمینان میباشد. این موضوع مشکلات جدی را در آینده تولیدی چاهها و صرف هزینههای زیاد جهت تعمیر چاههای تکمیل شده، تحمیل خواهد کرد.