سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پیمان گلچین – مربی هیئت علمی گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا مثنوی – دانشیار هیئت علمی گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق ابتدا عناصر سازنده منظر بوستان کوهستانی فردوسی تهران از طریق برداشتهای میدانی و مطالعه تصاویر اخذ شده از محل، شناسایی شده و ویژگیهای عمومی سایت مشتمل بر عوامل فیزیکی، زیستی و انسانی مورد مطالعه قرار گرفت. ارزیابی کیفیت بصری منظر بوستان فردوسی از طریق زیبای شناسی صوری و با بهره گیری از روش ماتریس صورت پذیرفته است و در ماتریس ارزیابی، چهار معیار تنوع، تضاد، هماهنگی و وحدت، ابتدا تعریف، معین و مورد ارزش دهی عددی ( از ۳+ تا ۳- ) قرار گرفته شده اند. در نهایت، امتیازات پهنه های مختلف از طریق ترسیم نمودار با یکدیگر مقایسه شده اند و نقش هر گروه از متغییرها در پهنه های مختلف ارائه و مقایسه شده است. در پایان، منظر هر پهنه بر پایه معیارهای ارزیابی و عناصر منظر و همچنین نقش گروه های متغیر سازنده منظر ارزیابی شده و پهنه های مختلف بر اساس چهار معیار موجود در ماتریس با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج حاصل از این بررسی در قالب مجموعه چهار گروه راهکارهای حفاظت کامل، حفاظت، تقویت و بهسازی و نوسازی ارائه شده است.