سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – استاددانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی زارع صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
نصراله کلانتری – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یک آب قابل شرب سالم بایستی دارای شاخص های کیفی متعددی مانند خواصفیزیکی شیمیایی باشد یکی از این شاخصها مقدار غلظت یونهای اصلی در آب می با شد حد مجاز غلظت این یونها در آب اشامیدنی توسط سازمان بهداشت جهانی WHO مشخص گردیده است از روش های متداول ارزیابی کیفی اب از نظر شرب دیاگرام شولر است که امکان بررسی آب را در یک نقطه خاص از منطقه مورد نظر ارائه میدهد به هرحال تغییر پذیری مکانی کیفیت آب زیرزمینی نمی تواند بوسیله این دیاگرام بررسی شود دراین زمینهBabiker et al. 2007 ) شاخص کیفیت آب زیرزمینی Groundwater Quality Index (GQI را معرفی کرده است که برای ارزیابی مکانی کیفیت آب زیرزمینی استفاده شده است شاخص GQI بوسیله نرم افزار ArcGIS9.3 برای دشت ایذه – پیون براورد گردیده است.