سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

خلیل عباسی موصلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مریم صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده:

لازمه توسعه و تقویت صنعت جهانگردی تربیت مدیران کارآمد و متخصص دراین صنعت است اگر صنعت جهانگردی افراد متخصص وماهر و آموزش دیده در دستیابی به اهدافش نداشته باشد از رسیدن به توسعه پایدار به دور خواهدبود دراین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت آموزش رشته مدیریت جهانگردی دردانشگاه براساس مدلهای ترکیبی MADM SEEQ می باشد روش تحقیق توصیفی پیمایشی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای میدانی است نتایج تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی کیفیت آموزش این رشته نامطلوب ارزیابی شده و تنها در ابعاد علاقه و اشتیاق مدرس به موضوع درس در دسترس بودن مدرس و ارزشیابی و نمره گذاری عملکرد موفقی داشته است همچنین یافته های دیگر این مطالعه دلالت برآن دارد که بعد ارزش علمی یادگیری و کاربردی دروس بیشترین تاثیر گذاری برارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی رشته مدیریت جهانگردی دارا است.