سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین هادی زاده خادر – جهاد دانشگاهی واحد مشهد. گروه برنامه ریزی شهری
فاطمه جعفرزاده – جهاد دانشگاهی واحد مشهد. گروه برنامه ریزی شهری
عبداله بخشی – کارشناس زمین شناسی، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
جعفر عاملی بشارتی – کارشناس شیمی، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

چکیده:

مجموعه فلیتی -اسلیتی تریاس فوقانی واقع در غرب مشهد (شهرستان طرقبه شاندیز) میزبان یکی ازمهمترین مناطق توریستی و پرتردد کشور بوده که از لحاظ زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.نمونه برداری از ۳۵ منبع آبی انتخابی شامل چاه، چشمه و قنات، آنالیز شیمیایی آنیون ها، کاتیون ها و فلزات سنگین، پردازش یافته های آنالیتیک و ترسیم نقشه های هم تراز برای عناصر مختلف نشان داد که منابع آبی موجود در مجاورت رودخانه های اصلی در شمال شرقی منطقه دارای غلظت بالایی از پارامترهای ،So4 ،Cl ،Ec Mg بوده که این بدلیل افزایش تمرکز غلظت عناصر از سمت مناطق تغذیه بطرف مناطق تخلیه در سنگ میزبان های رسی و شیلی می باشد. همچنین افزایش غلظت عناصر سنگین Ni ،Hg ،Mn ،Sn رامی توان به ترتیبناشی از نزدیک شدن به مجموعه های سنگی گرانیتی (Sn) وجود زمینه بالای عنصرNi و آلودگی ناشی از مناطق شهری برای جیوه نسبت داد. وجود سنگ میزبان شیلی ماسه سنگی که در یک محیط دریایی تشکیل شده اند باعث ایجاد همبستگی بالایی بین آنیون و کاتیون های موجود در محیط های دریایی مانند ،Mg ،Na ،Cl ،So4Ca ،Co3 ،HCo3 با یکدیگر و با TH ،TDS ،Ec شده است که این باعث کاهش کیفیت آب در این مناطق بویژه مناطق تخلیه گردیده است