سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
منوچهر چیت سازان – استادان دانشگاه شهیدچمران اهواز
نصرالله کلانتری –
مجتبی زارع صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یک آب قابل شرب سالم بایستی دارای شاخص های کیفی متعددی مانند خواص فیزیکی شیمیایی باشد یکی از این شاخص ها مقدارغلظت یونهای اصلی درآب می باشد حدمجاز غلظت این یونها درآب آشامیدنی توسط سازمان بهداشت جهانی who مشخص گردیده است از روشهای متداول ارزیابی کیفی ازنظر شرب دیاگرام شولراست که امکان بررسی آب را دریک نقطه خاص از منطقه مورد نظر ارایه میدهد به هرحال تغییرپذیری مکانی کیفیت آب زیرزمینی نمی تواند بوسیله این دیاگرام بررسی شود دراین زمینه Babiker et al2007 شاخص کیفیت آب زیرزمینی "Groundwater Quality Index (GQI)" را معرفی کرده است که برای ارزیابی مکانی کیفیت آب زیرزمینی استفاده شده است شاخص GQI بوسیله نرم افزار ArcGIS 9.3 برای دشت ایذه – پیون براورد گردیده است.