سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه نوروزی اصل – کارشناس بهداشت محیط
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز
فروزان تتر – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت کیفیت منابع آبی کشور از جمله رودخانه ها چاه ها چشمه ها و قنات کنترل پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت آب و شناسایی روشهای سهل الوصول درجهت تعیین کیفیت بدنه منابع آبی تفسیر داده های کیفی رودخانه ها امری ضروری به نظر می رسد و انتخاب نوع بهره برداری ارزیابی و انجام اقدامات مداخله ای بهمنظور مدیریت بهتر شرایط موجود را در پی دارد درمقاله پیش رو کیفیت اب رودخانه گرگر شاخه شرقی رودخانه کارون مورد مطالعه قرارگرفتهاست شاخصهای کیفی آب جهت طبقه بندی کیفیت آب مورد استفاده قرارگرفت و از میان شاخصهای مختلف نظام شاخص کیفیت آب موسسه بهداشت ملی امریکا و پراتی ترجیح داده شده است علاوه برمقایسه منبع آبی رودخانه گرگر با سایر منابع آبی موجود ایران وجهان سلامتی آبخیز موردنظر نیز مورد بررسی قرارگرفته است این مقایسه نشان میدهد رودخانه های Sg.Lagat و اورگان دارای کیفیت بهتری نسبت به رودخانه گرگر بوده و دربدترین حالت رودخانه گرگر حداکثر داده ها وضعیتبهتری نسبت بهرودخانه مرادبیگ درسال ۱۳۸۶ دارد برطبق دسته بندی ارایه شده رنگ ا ین آب زرد و برای ادامه حیات آبزیان تنش زا تشخیص داده شد و مصارف تفریحی از این آب باید با آگاهی همراه باشد.