سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدامین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
گاگیک بدلیانس قلی کندی – دانشیاردانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
آزاده غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رشدجمعیت محدودیت منابع آب گسترش صنایع و افزایش آلودگی منابع آب ناشی ازفعالیت های صنعتی همواره از مهمترین مشکلات تامین اب مورد نیاز کلانشهرها بوده است از انجایی که رودخانه کرج به عنوان یکی ازمهمترین منابع تامین کننده آب مورد نیاز شهرتهران مطرح می باشد کنترل کیفیت اب آن از اهمیت بسزایی برخوردار است یکی از روشهای موثر درکنترل کیفی منابع آب پایش زیستی کیفیت آب می باشد پایش زیستی کیفیت اب عبارت است از استفاده ازترکیب و عملکرد موجودات ابزی برای بیان کیفیت اب یکی از روشهای تعیین وضعیتکیفی اب براساس ساختارتوده بیولوژیکی موجوددرمنابع آب سیستم ساپروبی است هدف ازارایه این مقاله بررسی کیفیت آب رودخانه کرج براساس سیستم ساپروبی با استفاده از داده های جمع آوری شده درسال ۱۳۸۸ درچندایستگاه خاص میباشد.